17de eeuwse botanische verzamelaars in Suriname
Botanical collectors in Surinam in the 17th century

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vroege geschiedenis van Europese plantenverzamelaars in Suriname. Voor meer details, zie het volledige verslag.
This table lists the early history of European plant collectors in Suriname as far as it was traceable. For more information see the full report.
> Paul Hermann
> Het wonderlijke verhaal van Hendrik Meyer \ The story of Hendrik Meyer
> Andere Hermann herbaria \ Other Hermann herbaria

Collector Period Plant material collected Collection Reference
Antonio Chasteleyn before 1680 Probably seeds - Breyne (1680)
Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck 1683-1687 Seeds, living plants for the Amsterdam hortus? - Brinkman (1980); Ek, (1991); Wijnands et al., 1994)
Hendrik Meyer 1687-1689 Seeds, herbarium vouchers [L] Hermann (1687); Van Ooststroom (1939); Brinkman (1980); Hunt et al. (1988); Ek (1991).
Johannes de Haen 1687-1689 Probably seeds and herbarium vouchers [BM]? Hunt et al. (1988), Ek (1991)
Franz Kiggelaer 1690 Probably herbarium vouchers for the Amsterdam hortus? [BM] Brinkman (1980)
Maria Sybilla Merian 1699-1701 Drawings, seeds and bulbs - Ek (1991)