14. Bromwied

Latijn/Latin:
Usurpatur in clysteribus resolventibus.

Nederlandse vertaling:
Wordt gebruikt voor het oplossen van verstoppingen (lett. Voor oplossende verstoppingen).

English translation:
used in enema's to resolve constipation

Huidige wetenschappelijke naam / present-day scientific name:
Scoparia dulcis L. - Scrophulariaceae

Huidige locale naam / present-day local name:
Sibi wiri (Sr), sweet broom (Guyana)

first previous list next last