20. Moemoetri

Latijn/Latin:
Flores producit ex multis staminulis et sex petalis constructis superius rubris, inferius flavo albis, suaviter olentibus.

Nederlandse vertaling:
Produceert bloemen uit veel meeldraden en zes kroonbladeren die bovenin rood (gemaakt) zijn en onderin zachtgeel en die aangenaam geuren.

English translation:
Produces flowers from many stamens and from six petal which are red on the upper part and white/yellow at the lower part and has a pleasant smell.

Huidige wetenschappelijke naam / present-day scientific name:
Pachira aquatica Aubl. - Malvaceae

Huidige locale naam / present-day local name:
maumau (Sr)

first previous list next last