27. Payrildi. Wilde banantas

Latijn/Latin:
Banantas sylvestris. Sponte nascitur in sylvis, nec fructum, nec flores, sed aliquod his analogum ferens

Nederlandse vertaling:
De bosbanaan. Onstaat spontaan in de bossen, draagt vrucht, noch bloemen, maar iets dat hieraan gelijkwaardig is.

English translation:
The bush banana. Originates spontaneously in the forest, carries no fruits and no flowers, but something analogue to this.

Huidige wetenschappelijke naam / present-day scientific name:
Heliconia spathocircinata Aristeg. - Heliconiaceae

Huidige locale naam / present-day local name:
pariri (Ca), palulu (Sr)

first previous list next last