33. Swamp boom

Latijn/Latin:
Recto caudice ascendit in proceram altitudinem. Fructus fert exiguos, subacidos rubros.

Nederlandse vertaling:
Bereikt met een rechte stam een aanzienlijke hoogte. Draagt kleine, zurige rode vruchten.

English translation:
The straight stem reaches a high altitude. It carries few fruits, which are red and sour.

Huidige wetenschappelijke naam / present-day scientific name:
Terminalia catappa L. - Combretaceae

Huidige locale naam / present-day local name:
amandel (SD), amandra (Sr)

first previous list next last